De skickligaste säljarna hittar sin motivation inifrån och levererar allra bäst när de får göra det på sitt eget sätt och på sina egna villkor.

Closer hjälper dessa säljare att hitta attraktiva säljuppdrag, starta egna aktiebolag och bli säljentreprenörer. Som säljentreprenör på Closer har man friheten att styra över sin egen tid, representera framgångsrika varumärken och samtidigt kunna bygga en ekonomisk trygghet i bolaget.

Closer erbjuder utvalda företag en dedikerad säljentreprenör som arbetar 100% av sin tid med deras varumärke. Företaget är med under hela rekryteringen för att säkerställa att det blir helt rätt person som ska representera dem. Företaget står helt utan ekonomisk risk eftersom säljentreprenören endast fakturerar en förutbestämd andel av affärerna. Mot marknaden är det ingen skillnad jämfört med en anställd säljare.

Vi säljentreprenörer har med dessa förutsättningar helt andra incitament än anställda säljare. Skillnaden på motivation, engagemang och leverans är väldigt tydlig och det har även visat sig att upplägget, på både kort och lång sikt, har positiva effekter på hela säljkåren.